Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Doubravníček

  • Okres: Žďár nad Sázavou
  • Region: Žďársko
  • Katastrální území: Radostín u Vojnova Městce
  • Rozloha: 5,23 ha
  • Mapovací kvadrát: 6361
  • Kategorie ochrany: evropsky významná lokalita / rybník je ze zákona významným krajinným prvkem

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Žďárské vrchy

Druhy

Říše: Živočichové (Animalia)
Třída: Hmyz (Insecta)
Řád: Brouci (Coleoptera)
Čeleď: Mandelinkovití (Chysomelidae)
Podčeleď: Rákosníčci (Donaciinae)
Třída: Ptáci (Aves)
Řád: Dlouhokřídlí (Charadriiformes)

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.