Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Donacia marginata Hoppe, 1795 - rákosníček v Kraji Vysočina

Rákosníček Donacia marginata, Jaroměřice nad Rokytnou, foto Václav Křivan
Rákosníček Donacia marginata, Jaroměřice nad Rokytnou, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Chysomelidae - Mandelinkovití
 • Podčeleď: Donaciinae - Rákosníčci

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Relativně běžný a značně aberativní rákosníček. Imaga jsou na rozdíl od většiny ostatních druhů rákosníčků dlouhověká a mohou žít řadu měsíců (okolo 6 měsíců), což bylo potvrzeno i v laboratorním chovu. Doložený výskyt v přírodě je od začátku dubna až do druhé poloviny listopadu. Nejčastější živnou rostlinou je zevar vzpřímený (Sparganium erectum). Druh je nacházen ve vegetaci jak stojatých vod, tak i na březích řek a vodních kanálů. Podobně jako Donacia bicolora velmi rychle osidluje nově vzniklé biotopy a velmi snadno se šíří.
 • Úzce oligofágní druh, indikátor 2. stupně.

Výskyt a rozšíření

 • Vysočina: V regionu zjištěn na řadě lokalit. Častý výskyt je na stojaté vodě rybníků, tůní a vodních nádrží, vzácněji také na porostech živných rostlin na pomalu tekoucích vodách v podobě kanálů či řek.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Hojný druh.
Mapa výskytu - rákosníček - Donacia marginata

Lokality

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Donacia marginata Hoppe, 1795 - rákosníček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.