Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Donacia impressa Paykull, 1799 - rákosníček v Kraji Vysočina

Rákosníček Donacia impressa, foto Václav Křivan
Rákosníček Donacia impressa, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Chysomelidae - Mandelinkovití
 • Podčeleď: Donaciinae - Rákosníčci

Ochrana a ohrožení

 • EN = Ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • rEN = Regionálně ohrožený druh červeného seznamu Vysočiny (Křivan 2017)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Relativní vzácnost je způsobena vazbou na skřípinec jezerní (Schoenoplectus lacustris). Dospělce je možné vidět především na květenství, méně často na lodyze. Brouk se na lokalitách objevuje především v květnu a červnu.
 • Oligofágní druh, indikátor 1. stupně.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: V České republice se vyskytuje roztroušeně (Kubát 2002). Např. na Moravě je po roce 1989 rákosníček znám pouze na jediném rybníku nedaleko obce Hostim v okr. Znojmo. V Čechách je však brouk na příhodných lokalitách s dostatkem živné rostliny četný. V některých oblastech České republiky, i přes výskyt živné rostliny, je druh velice vzácný nebo chybějící.
 • Vysočina: Po roce 1989 byl rákosníček zaznamenán v Kraji Vysočina pouze v CHKO Žďárské vrchy, a to na rybnících Doubravník a Doubravníček. V návaznosti na Kraj Vysočina můžeme vzpomenout nález na rybníku Loch v blízkosti Trhové Kamenice a také populaci na rybníku Lišný na hranicích Třebíčska u obce Hostim na Znojemsku. Vzhledem k řadě historických nálezů a existenci lokalit s živnou rostlinou lze očekávat možné nové nálezy ve sledovaném území.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.
Mapa výskytu - rákosníček - Donacia impressa

Lokality

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Citace: Donacia impressa Paykull, 1799 - rákosníček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (25. 1. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.