Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Donacia simplex Fabricius, 1775 - rákosníček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Chysomelidae - Mandelinkovití
 • Podčeleď: Donaciinae - Rákosníčci

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh upřednostňuje zevar vzpřímený (Sparganium erectum), méně častý je na orobincích (Typha spp.). Výjimečně byl pozorován i na jiných rostlinách, např. na šmelu okoličnatém (Butomus umbellatus, Kavka 2012). V nižších polohách a v teplejších letech je k zastižení již od začátku dubna (např. řeka Labe u Pardubic). Maximum výskytu je od května do července. Nálezy v srpnu a v září jsou velmi sporadické.
 • Polyfágní druh, indikátor 2. stupně.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: V rámci České republiky patří druh spíše mezi vzácné. Např. na Třeboňsku, kde pro rákosníčky stále existuje množství hodnotných lokalit, jsou pouze sporadické nálezy. V jiných částech republiky je naopak celkově běžný (okolí Pardubic) a na některých lokalitách se vyskytuje i masově (mokřady v Kokořínském dole).
 • Vysočina: V Kraji Vysočina není rákosníček sice běžný, ale na příhodných lokalitách s hostitelskou rostlinou se někdy vyskytuje početně. Jedná se zejména o rybníky a tůně a jejich břehové porosty. Recentní nálezy jsou známé zejména z oblasti Třebíčska a Žďárska.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Lokální druh.
Mapa výskytu - rákosníček - Donacia simplex

Lokality

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Donacia simplex Fabricius, 1775 - rákosníček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.