Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Donacia semicuprea Panzer, 1796 - rákosníček v Kraji Vysočina

Rákosníček Donacia semicuprea, Jaroměřice nad Rokytnou, foto Václav Křivan
Rákosníček Donacia semicuprea, Jaroměřice nad Rokytnou, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Chysomelidae - Mandelinkovití
 • Podčeleď: Donaciinae - Rákosníčci

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Téměř všude hojný druh, který je vázán především na zblochan vodní (Glyceria maxima). Může se však vyskytovat i na zblochanu vzplývavém (G. fluitans), což bylo zjištěno např. na některých lokalitách Šumavy. Rákosníček se nachází jak u stojaté vody, např. mělké zátočiny rybníků a mrtvá ramena, tak v návaznosti na tekoucí vodu s největším zastoupením na břehových porostech řek. Vyskytuje se i na zastíněných místech. Druh se v nižších nadmořských výškách a za příznivého počasí objevuje již v březnu. Hromadněji pak od druhé poloviny dubna a hlavně v květnu a červnu. Jedná se o rákosníčka, u kterého bylo opakovaně dokladováno přezimování dospělců. Jsou to jedinci objevující se koncem léta. Doloženo bylo přezimování na zblochanu vodním (Glyceria maxima).
 • Úzce oligofágní druh, indikátor 3. stupně.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Na řadě lokalit byl pozorován masový výskyt, kdy se odhadem mohlo jednat až o tisíce kusů (např. zátoka vodní nádrže Lipno severně od Černé v Pošumaví).
 • Vysočina: Rovněž i v Kraji Vysočina je rákosníček běžným druhem v návaznosti na lokality s výskytem zblochanu vodního (Glyceria maxima). Převážná většina míst výskytu jsou rybníky s litorálním porostem hostitelské rostliny, případně břehy pomalu tekoucích úseků řek.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Hojný druh.
Mapa výskytu - rákosníček - Donacia semicuprea

Lokality

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Donacia semicuprea Panzer, 1796 - rákosníček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (20. 1. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.