Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Velký Pařezitý rybník

  • Okres: Jihlava
  • Region: Telčsko
  • Katastrální území: Řásná
  • Rozloha: 24,57 ha
  • Mapovací kvadrát: 6758
  • Kategorie ochrany: přírodní rezervace (součást nadregionálního biocentra Pařezitý-Roštejn)

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Jihlavské vrchy

Významnost lokality

  • Pavouci: regionální význam (Jelínek 2017)

Druhy

Říše: Živočichové (Animalia)
Třída: Hmyz (Insecta)
Řád: Brouci (Coleoptera)
Čeleď: Mandelinkovití (Chysomelidae)
Podčeleď: Rákosníčci (Donaciinae)
Třída: Ptáci (Aves)
Řád: Vrubozobí (Anseriformes)
Řád: Dlouhokřídlí (Charadriiformes)
Řád: Měkkozobí (Columbiformes)
Řád: Sovy (Strigiformes)
Řád: Pěvci (Passeriformes)

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.