Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Donacia clavipes Fabricius, 1782 - rákosníček v Kraji Vysočina

Rákosníček Donacia clavipes, Sedlatice, foto Václav Křivan
Rákosníček Donacia clavipes, Sedlatice, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Chysomelidae - Mandelinkovití
 • Podčeleď: Donaciinae - Rákosníčci

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Dospělce nalezneme nejčastěji v paždí listů. Vyskytuje se výhradně v porostech rákosu obecného (Phragmites australis) rostoucích ve vodě, což souvisí s nároky larev. Výskyt na jiných rostlinách je pouze náhodný. Dospělci jsou aktivní na živné rostlině především v květnu a červnu.
 • Monofágní druh, indikátor 2. stupně.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Vcelku běžný a na některých lokalitách se vyskytuje i ve větším množství.
 • Vysočina: Přestože v Kraji Vysočina je rákos obecný (Phragmites australis) relativně běžný, rozšíření rákosníčka lze hodnotit spíše jako lokální.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Lokální druh.
Mapa výskytu - rákosníček - Donacia clavipes

Lokality

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Citace: Donacia clavipes Fabricius, 1782 - rákosníček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (20. 1. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.