Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Donacia vulgaris Zschach, 1788 - rákosníček v Kraji Vysočina

Rákosníček Donacia vulgaris, Šamonín, Brtnice, foto Václav Křivan
Rákosníček Donacia vulgaris, Šamonín, Brtnice, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Coleoptera - Brouci
  • Čeleď: Chysomelidae - Mandelinkovití
  • Podčeleď: Donaciinae - Rákosníčci

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Hojně rozšířený druh potravně vázaný na orobinec úzkolistý (Typha angustifolia) a širolistý (T. latifolia) a také na zevary (Sparganium spp.) - zevar vzpřímený (S. emersum), zevar jednoduchý (S. erectum). Sporadická pozorování jsou rovněž na ostřicích (Carex spp.). Vyskytuje se na různých typech lokalit, často i na silně znečištěných. Rákosníček se nejčastěji vyskytuje v květnu až červenci.
  • Polyfágní druh, indikátor 3. stupně.

Výskyt a rozšíření

  • ČR: V České republice je jeho rozšíření víceméně plošné.
  • Vysočina: V Kraji Vysočina je druh zastoupen na řadě lokalit s výskytem živných rostlin. Plošný výskyt je zejména na Jihlavsku a Třebíčsku, naopak údaje ze severozápadní části kraje téměř chybí.
  • Charakter výskytu na Vysočině: Hojný druh.
Mapa výskytu - rákosníček - Donacia vulgaris

Lokality

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Donacia vulgaris Zschach, 1788 - rákosníček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (25. 6. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.