Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Donacia cinerea Herbst,1784 - rákosníček v Kraji Vysočina

Rákosníček Donacia cinerea, Šamonín, Brtnice, foto Václav Křivan
Rákosníček Donacia cinerea, Šamonín, Brtnice, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Chysomelidae - Mandelinkovití
 • Podčeleď: Donaciinae - Rákosníčci

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Hojný druh upřednostňující orobinec úzkolistý (Typha angustifolia). Početnost v biotopech s porosty orobince širolistého (T. latifolia) je výrazně nižší. Na lokalitách se zpravidla vyskytuje ve větším počtu a není výjimkou i mnoho stovek až tisíců brouků. Maximální výskyt dospělců je v období května až června. V pozdějším období brouk z lokalit rychle mizí a pozorování v červenci až září jsou buď zcela výjimečná, nebo se jedná o lokality s vyšší nadmořskou výškou.
 • Úzce oligofágní druh, indikátor 3. stupně.

Výskyt a rozšíření

 • Vysočina: Vzhledem k výskytu živných rostlin je rákosníček v Kraji Vysočina nacházen na více lokalitách, a to především na místech nezastíněných. Nejhojnější je na Jihlavsku a Třebíčsku. Jedná se především o rybníky a tůně.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Hojný druh.
Mapa výskytu - rákosníček - Donacia cinerea

Lokality

Rákosníček Donacia cinerea, foto Václav Křivan
Rákosníček Donacia cinerea, foto Václav Křivan

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Donacia cinerea Herbst,1784 - rákosníček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 5. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.