Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Bogbodia uda (Pers.) Redhead - třepenitka vlhkomilná v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Fungi - Houby
  • Třída: Homobasidiomycetes - Houby vyšší stopkovýtrusné
  • Řád: Agaricales - Lupenaté

Uvedené taxonomické skupiny jsou ve skutečnosti pouze morfologickými skupinami, které zahrnují vzhledově podobné druhy. Stávající taxonomie hub je složitější a není příliš ustálená.

Výskyt a rozšíření

Mapa výskytu - třepenitka vlhkomilná - Bogbodia uda

Lokality

Marek Brom

Doporučená citace

Brom M., 2017: Bogbodia uda (Pers.) Redhead - třepenitka vlhkomilná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (11. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.