Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Sphagnurus paluster (Peck) Redhead & V. Hofstetter - penízovka rašeliníková v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Fungi - Houby
  • Třída: Homobasidiomycetes - Houby vyšší stopkovýtrusné
  • Řád: Agaricales - Lupenaté

Uvedené taxonomické skupiny jsou ve skutečnosti pouze morfologickými skupinami, které zahrnují vzhledově podobné druhy. Stávající taxonomie hub je složitější a není příliš ustálená.

Ochrana a ohrožení

  • NE = Neklasifikovaný druh červeného seznamu ČR (Holec et Beran 2006)

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Trofismus: SSF = Saprotrof sfagnikolní (roste na odumřelých a tlejících rostlinkách rašeliníků /Sphagnum/).
  • Nelesní druh

Výskyt a rozšíření

Mapa výskytu - penízovka rašeliníková - Sphagnurus paluster

Lokality

Marek Brom

Doporučená citace

Brom M., 2017: Sphagnurus paluster (Peck) Redhead & V. Hofstetter - penízovka rašeliníková v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (25. 6. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.