Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Galium elongatum C. Presl - svízel prodloužený v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Gentianales - Hořcotvaré
  • Čeleď: Rubiaceae - Mořenovité

Ochrana a ohrožení

  • C4 = téměř ohrožený taxon (NT) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Svízel prodloužený je drobný, obtížněji určitelný taxon v rámci komplexu svízele bahenního – Galium palustre agg. V Evropě je široce rozšířen vyjma jejich nejsevernějších oblastí, kde roste již jen G. palustre s. str., zasahuje ale i do nejjižnější Evropy, na Azorské ostrovy a do severní Afriky, kde naopak již G. palustre s. str. neroste. Na východě areál dosahuje jižního okraje Kaspického moře a malá arela se vyskytuje na východním pobřeží Severní Ameriky. V České republice se vyskytuje roztroušeně, místy hojně, prakticky v celém termofytiku a mezofytiku zejména v lužních polohách, rybničních pánvích, na bahnitých březích rybníků, v mokřadech, zpravidla na dusíkem dobře zásobených stanovištích. Na Vysočině doprovází mokřady a bahnitá stanoviště v rybničních oblastech. Vyskytuje se kromě jihozápadní části zemí a širší oblasti Třebíčska a Ždárských vrchů roztroušeně prakticky na celém území. V severní části regionu je většina lokalit nezvěstných. Je pravděpodobné, že se spíše jedná o absenci recentních dat než o reálné vymizení taxonu. Svízel prodloužený je jistě vzhledem ke své nenápadnosti přehlížený a studium jeho rozšíření vyžaduje revizi specialistou. Druh je ohrožen odvodňováním mokřadů.
Mapa výskytu - svízel prodloužený - Galium elongatum

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Galium elongatum C. Presl - svízel prodloužený v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.