Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Carex chordorrhiza L. f. - ostřice šlahounovitá v Kraji Vysočina

Ostřice šlahounovitá (Carex chordorrhiza), PR Rašeliniště Kaliště [JI], 15.6.2008, foto Libor Ekrt
Ostřice šlahounovitá (Carex chordorrhiza), PR Rašeliniště Kaliště [JI], 15.6.2008, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
 • Řád: Poales - Lipnicotvaré
 • Čeleď: Cyperaceae - Šáchorovité

Ochrana a ohrožení

 • §1 = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Ostřice šlahounovitá je velice vzácná rostlina tajgových rašelinišť rozšířená cirkumboreálně na severní polokouli. Do střední Evropy zasahuje exklávně jako typický boreální prvek. Roste na nezastíněných, zvodnělých částech přechodových rašelinišť či okrajích vrchovišť. Počet lokalit včetně historických v celé České republice sotva přesahuje desítku a převážná část z nich leží v jižní části Čech (Grulich & Řepka in Kaplan et al. 2016a). Nejčastěji byla udávána ze Třeboňska, kde se do současnosti zachovala jediná lokalita (Grulich in Lepší et al. 2013). V oblasti Vysočiny je druh recentně znám z rašeliniště Kaliště v Jihlavských vrších (např. Růžička 1963 MJ, Ekrtová et al. 2015b) a Padrtin u Velkého Dářka ve Ždárských vrších (např. Klika & Šmarda 1944c, not. Čech 2014). Třetí známá lokalita u Smrkovského rybníka mezi Řásnou a Vanovem (např. Rybníček & Rybníčková 1966, Růžička 1975 MJ) na východním úpatí Jihlavských vrchů bohužel již zanikla v důsledku drastického odvodnění a následné expanze rákosu a vrbin na ploše původního rašeliniště. Poslední údaj o výskytu ostřice šlahounovité na Vysočině pochází z PR Rašeliniště Loučky nacházejícího se na východním úbočí masivu Velkého Špičáku mezi Třeští a Stonařovem. Věrohodnost údaje je však sporná. Druh figuruje v originálním snímkovém zápisu z lokality (Rybníček 1974), ale dále není již na žádném jiném místě nebo v jiné práci manželů Rybníčkových zmiňován, což je neobvyklé u tak významného nálezu. Je proto pravděpodobné, že se může jednat o přepis či jinou chybu v zápisu dat. Na současných lokalitách není druh aktuálně ohrožen. Pro jeho dlouhodobé přežívání v bohaté populaci je potřeba zajistit pokračování pravidelné, kvalitně provedené seče a občasného odstranění náletových dřevin. Prospívá mu i občasné narušení porostu spojené s obnovou mělkých zvodnělých plošek.
Mapa výskytu - ostřice šlahounovitá - Carex chordorrhiza

Lokality

Ostřice šlahounovitá (Carex chordorrhiza), PR Rašeliniště Kaliště [JI], 15.6.2008, foto Libor Ekrt
Ostřice šlahounovitá (Carex chordorrhiza), PR Rašeliniště Kaliště [JI], 15.6.2008, foto Libor Ekrt
Ostřice šlahounovitá (Carex chordorrhiza), PR Rašeliniště Kaliště [JI], 10.5.2006, foto Luděk Čech
Ostřice šlahounovitá (Carex chordorrhiza), PR Rašeliniště Kaliště [JI], 10.5.2006, foto Luděk Čech

Fotodokumentace

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Carex chordorrhiza L. f. - ostřice šlahounovitá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 2. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.