Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Veronica scutellata L. - rozrazil štítkovitý v Kraji Vysočina

Rozrazil štítkovitý (Veronica scutellata), PP Rybníky V Pouštích, Jezírko [JI], 12.7.2015, foto Libor Ekrt
Rozrazil štítkovitý (Veronica scutellata), PP Rybníky V Pouštích, Jezírko [JI], 12.7.2015, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Lamiales - Hluchavkotvaré
  • Čeleď: Plantaginaceae - Jitrocelovité

Ochrana a ohrožení

  • C4 = téměř ohrožený taxon (NT) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Rozrazil štítkovitý je široce rozšířený druh s řadou různě velkých arel na celé severní polokouli. Těžiště rozšíření se táhne od západní a severní Evropy a Islandu na střední Sibiř a dále se vyskytuje v Severní Americe. Na našem území se jedná o průvodce poměrně pestré škály mokřadních biotopů. Roste v mělkých okrajích drobných tůní, v ostřicových porostech a řídkých rákosinách v okrajových částech litorálu rybníků, na vlhkých, rašelinných a slatinných loukách. Těžiště výskytu druhu leží ve středních polohách, v nižších, teplých územích je vzácnější nebo chybí a podobně je tomu i v horských oblastech, kde jeho výskyt obvykle končí okolo 900 m n. m. Vysočina představuje v současnosti významné těžiště výskytu druhu v České republice. Rozrazil štítkovitý se zde vyskytuje roztroušeně až místy hojně zejména ve středních a výše položených oblastech. V níže položených, teplejších částech regionu na jihovýchodě a severozápadě je vzácnější. Přes místně vyšší frekvenci výskytu je možné konstatovat, že druh v porovnání s minulostí ustoupil v důsledku velkoplošného odvodnění krajiny a likvidace původních vlhkých a rašelinných luk. Významnou roli sehrála také výrazná intenzifikace rybničního hospodaření a ztráta přechodných přeplavovaných a zvodnělých míst v pravidelně kosených loukách. Na řadě území má již jen jednotlivé lokality. Na druhou stranu výstavba nových rybníků s tůněmi a nově prováděné revitalizace mokřadů V. scutellata velmi prospívají a na těchto nových nebo obnovených biotopech mívá rozrazil štítkovitý bohaté populace (Ekrtová, osobní pozorování).
Mapa výskytu - rozrazil štítkovitý - Veronica scutellata

Lokality

Rozrazil štítkovitý (Veronica scutellata), Zvolenovice [JI], 31.5.2015, foto Libor Ekrt
Rozrazil štítkovitý (Veronica scutellata), Zvolenovice [JI], 31.5.2015, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Veronica scutellata L. - rozrazil štítkovitý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.