Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Hypoxylon fuscoides v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Fungi - Houby
  • Třída: Ascomycetes - Houby vřeckovýtrusné

Uvedené taxonomické skupiny jsou ve skutečnosti pouze morfologickými skupinami, které zahrnují vzhledově podobné druhy. Stávající taxonomie hub je složitější a není příliš ustálená.

Výskyt a rozšíření

Mapa výskytu -  - Hypoxylon fuscoides

Lokality

Marek Brom

Doporučená citace

Brom M., 2017: Hypoxylon fuscoides v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 7. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.