Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Xylaria hypoxylon (L.) Grev. - dřevnatka parohatá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Fungi - Houby
  • Třída: Ascomycetes - Houby vřeckovýtrusné

Uvedené taxonomické skupiny jsou ve skutečnosti pouze morfologickými skupinami, které zahrnují vzhledově podobné druhy. Stávající taxonomie hub je složitější a není příliš ustálená.

Ochrana a ohrožení

  • NE = Neklasifikovaný druh červeného seznamu ČR (Holec et Beran 2006)

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Trofismus: SLG = Saprotrof lignikolní (roste na mrtvém dřevu).

Lokality

Marek Brom

Doporučená citace

Brom M., 2017: Xylaria hypoxylon (L.) Grev. - dřevnatka parohatá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (25. 9. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.