Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Crepis mollis subsp. succisifolia (All.) Dostál - škarda měkká čertkusolistá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Asterales - Hvězdnicotvaré
  • Čeleď: Asteraceae - Hvězdnicovité

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Rozšíření této subspecie není dostatečně známé. Dosud je udávána ze střední Evropy, Skotska a Estonska (Kaplan & Kirschner in Slavík & Štěpánková 2004). Na našem území se jedná o průvodce podhorských a horských luk, objevuje se i na slatinných loukách a vlhčích a mezofilních pastvinách. Její výskyt je soustředěn do horských a podhorských oblastí. V nižších polohách se vyskytuje velmi zřídka zpravidla na slatinách a opukových stráních. Obdobná je i situace na Vysočině. Centrum výskytu taxonu v regionu leží ve Žďárských vrších a přesahuje na západě do nižších poloh v podhůří Železných hor. Sporadické rozšíření se pak táhne jihozápadním směrem na Jihlavsko, Pelhřimovsko, Telečsko a západní Třebíčsko. Zde je ale známa převážně z jednotlivých lokalit, z nichž větší část je dnes nezvěstných, nebo zcela zaniklých. Často roste na střídavě vlhkých okrajích slatinných a rašelinných luk. Celkově došlo k významnému ústupu druhu vlivem odvodnění a zkulturnění vlhkých a rašelinných luk. V některých případech zanikly lokality sukcesí dřevin a ruderální vegetace v důsledku absence pravidelného hospodaření. Úbytek druhu je patrný i ve Žďárských vrších, kde se nachází nejvíce recentních lokalit. Pro udržení a rozvoj stávajících populací škardy měkké čertkusolisté, postačuje pravidelná, kvalitně provedená seč.
Mapa výskytu - škarda měkká čertkusolistá - Crepis mollis subsp. succisifolia

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Crepis mollis subsp. succisifolia (All.) Dostál - škarda měkká čertkusolistá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (29. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.