Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Carex pseudocyperus L. - ostřice nedošáchor v Kraji Vysočina

Ostřice nedošáchor (Carex pseudocyperus), Telč, Podhájský rybník [JI], 12.6.2008, foto Luděk Čech
Ostřice nedošáchor (Carex pseudocyperus), Telč, Podhájský rybník [JI], 12.6.2008, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny

Ochrana a ohrožení

  • C4a = téměř ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C3 = ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Ostřice nedošáchor je rozšířena na velké části Evropy a menší arela leží na východním pobřeží Severní Ameriky. Jedná se o mokřadní druh rostoucí při březích vodních nádrží a slepých ramen v nivách dolních toků řek. Vyhledává mezotrofní až eutrofní stanoviště. Na našem území je její výskyt soustředěn do rybničních oblastí a dolních toků řek. Na Vysočině se vyskytuje ostrůvkovitě v rybničních oblastech. Výskyt v nivách řek je výjimečný. Největší koncentrace lokalit je pravděpodobně na jihozápadě území, na Telečsku a Třešťsku. Na většině lokalit jsou známé recentní údaje, pouze na západním okraji Ždárských vrchů a na úpatí Železných hor jsou dostupná jen historická data. Podobně jako další mokřadní druhy vázané na rybníky je ostřice nedošáchor nejvíce ohrožena intenzivním rybničním hospodařením. Především necitlivým odbahněním, vyhrnováním rybníků a vysokými obsádkami, které totálně devastují litorální porosty. V některých případech populace druhu zaniká vlivem sukcesních změn v litorální vegetaci. Na druhou stranu populace Carex pseudocyperus se často může na lokalitách obnovit po vyletnění nebo citlivém odbahnění a rekonstrukci rybníků.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - ostřice nedošáchor - Carex pseudocyperus

Lokality

Ostřice nedošáchor (Carex pseudocyperus), PP Černíč [JI], 17.6.2014, foto Libor Ekrt
Ostřice nedošáchor (Carex pseudocyperus), PP Černíč [JI], 17.6.2014, foto Libor Ekrt
Ostřice nedošáchor (Carex pseudocyperus), PP Černíč [JI], 17.6.2014, foto Libor Ekrt
Ostřice nedošáchor (Carex pseudocyperus), PP Černíč [JI], 17.6.2014, foto Libor Ekrt

Fotodokumentace

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Carex pseudocyperus L. - ostřice nedošáchor v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (22. 2. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.