Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Bisporella citrina (Batsch) Korf & S. E. Carp. - voskovička citronová v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Fungi - Houby
  • Třída: Ascomycetes - Houby vřeckovýtrusné

Uvedené taxonomické skupiny jsou ve skutečnosti pouze morfologickými skupinami, které zahrnují vzhledově podobné druhy. Stávající taxonomie hub je složitější a není příliš ustálená.

Ochrana a ohrožení

  • NE = Neklasifikovaný druh červeného seznamu ČR (Holec et Beran 2006)

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Trofismus: SLG = Saprotrof lignikolní (roste na mrtvém dřevu).

Výskyt a rozšíření

Mapa výskytu - voskovička citronová - Bisporella citrina

Lokality

Marek Brom

Doporučená citace

Brom M., 2017: Bisporella citrina (Batsch) Korf & S. E. Carp. - voskovička citronová v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (16. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.