Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. - troudnatec pásovaný v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Fungi - Houby
  • Třída: Homobasidiomycetes - Houby vyšší stopkovýtrusné
  • Řád: Aphyllophorales - Nelupenaté

Uvedené taxonomické skupiny jsou ve skutečnosti pouze morfologickými skupinami, které zahrnují vzhledově podobné druhy. Stávající taxonomie hub je složitější a není příliš ustálená.

Ochrana a ohrožení

  • NE = Neklasifikovaný druh červeného seznamu ČR (Holec et Beran 2006)

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Trofismus: SPLG = Saproparazit lignikolní (taxon, který není jasným parazitem, roste spíše na odumírajících částech dřevin, např. na koncích prosychajících větví v korunách stromů).
  • Lesní druh

Výskyt a rozšíření

Mapa výskytu - troudnatec pásovaný - Fomitopsis pinicola

Lokality

Marek Brom

Doporučená citace

Brom M., 2017: Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. - troudnatec pásovaný v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (3. 6. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.