Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Calla palustris L. - ďáblík bahenní v Kraji Vysočina

Ďáblík bahenní (Calla palustris), PR Rybník Starý [PE], 14.5.2007, foto Luděk Čech
Ďáblík bahenní (Calla palustris), PR Rybník Starý [PE], 14.5.2007, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny

Ochrana a ohrožení

  • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C3 = ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Ďáblík bahenní má cirkumtemperátní rozšíření. V ČR se vyskytuje především v oblastech s vyšší koncentrací mokřadních biotopů, přičemž právě Českomoravskou vrchovinu spolu s Třeboňskem lze považovat za území s největší hustotou lokalit tohoto druhu (Kaplan in Kaplan et al. 2016b). Výskyt na Vysočině je soustředěn do vyšších poloh centrálních částí Jihlavských a Žďárských vrchů a v z. a s. části regionu. Ďáblík bahenní naopak téměř chybí ve v. části Žďárska a téměř na celém Třebíčsku. Zdá se, že většina jeho lokalit se nachází na návětrné straně Českomoravské vrchoviny s vyšším ročním úhrnem srážek. Stanovištěm druhu jsou mělké vody a mokřady na okrajích rybníků a tůní, vzácněji břehy pomalu tekoucích řek, např. nad jezy. Vyskytuje se v bažinných olšinách a také na okrajích rašelinišť, upřednostňuje především kyselé či neutrální substráty. Jako dekorativní rostlina bývá ďáblík pěstován a občas dochází k jeho zplanění či záměrnému šíření. Druh je ohrožen likvidací mokřadních stanovišť a odbahňováním rybníků.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - ďáblík bahenní - Calla palustris

Lokality

Ďáblík bahenní (Calla palustris), PP Černíč, porost [JI], 17.6.2014, foto Libor Ekrt
Ďáblík bahenní (Calla palustris), PP Černíč, porost [JI], 17.6.2014, foto Libor Ekrt
Ďáblík bahenní (Calla palustris), Řídelov, Malý pařezitý rybník [JI], 29.5.2007, foto Libor Ekrt
Ďáblík bahenní (Calla palustris), Řídelov, Malý pařezitý rybník [JI], 29.5.2007, foto Libor Ekrt

Fotodokumentace

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Calla palustris L. - ďáblík bahenní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (22. 2. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.