Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Louky u Černého lesa

  • Okres: Žďár nad Sázavou
  • Region: Žďársko
  • Katastrální území: Zámek Žďár, Počítky, Vysoké
  • Rozloha: 11,04 ha (EVL 19,08 ha)
  • Mapovací kvadrát: 6461
  • Kategorie ochrany: přírodní památka / evropsky významná lokalita

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Žďárské vrchy

Významnost lokality

  • Plži: 11 druhů - lokalita celorepublikového významu s výskytem vrkoče rašelinného (Vertigo lilljeborgi) (Myšák et Hlaváč 2017)
  • Mechorosty: 15 druhů červeného seznamu Vysočiny (1 rCR, 1 rEN, 3 rVU, 5 rLR-nt, 5 rLC-att); výskyt řady vzácných druhů mechorostů, jedna ze 3 recentních lokalit Meesia triquetra na Vysočině, výskyt ohroženého mechu Paludella squarrosa a evropsky významného druhu Hamatocaulis vernicosus (Štechová et al. 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Mechorosty (Bryophytae)
Oddělení: Játrovky (Marchantiophyta)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)
Nadoddělení: Cévnaté rostliny (Tracheophyta)
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Měkkýši (Mollusca)
Třída: Plži (Gastropoda)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Třída: Plazi (Reptilia)
Řád: Šupinatí (Squamata)
Podřád: Ještěři (Sauria)
Podřád: Hadi (Serpentes)
Třída: Savci (Mammalia)
Řád: Rejsci (Soricomorpha)
Řád: Letouni (Chiroptera)

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.