Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Malý Pařezitý rybník

  • Okres: Jihlava
  • Region: Telčsko
  • Katastrální území: Řásná
  • Rozloha: 6,54 ha
  • Mapovací kvadrát: 6758
  • Kategorie ochrany: evidovaná lokalita ochrany přírody / rybník je ze zákona významným krajinným prvkem

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Jihlavské vrchy

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Oddělení: Rostliny krytosemenné (Magnoliophyta)

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.