Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Elatine triandra Schkuhr - úpor trojmužný v Kraji Vysočina

Úpor trojmužný (Elatine triandra), Borovná, Nový rybník [JI], 12.6.2007, foto Luděk Čech
Úpor trojmužný (Elatine triandra), Borovná, Nový rybník [JI], 12.6.2007, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Malpighiales - Malpígiotvaré
 • Čeleď: Elatinaceae - Úporovité

Ochrana a ohrožení

 • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
 • C3 = ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Úpor trojmužný je evropský druh s největší koncentrací lokalit ve střední Evropě, Skandinávii a ruské Karélii. V České republice typicky doprovází obnažená dna rybníků, vzácněji rybích sádek a říčních náplavů. Upřednostňuje hluboké bahnité substráty, které déle drží vlhkost, jelikož druh hůře snáší nižší vlhkost substrátu. Centrum rozšíření Elatine triandra na našem území leží v jihočeských rybničních pánvích a na Vysočině (Prančl et al. in Kaplan et al. 2015). Na Vysočině je výskyt soustředěn do vyšších poloh a do oblastí s vyšší koncentrací rybníků, konkrétně na jihozápadě a v severovýchodní části mezi Ždárem nad Sázavou a Velkým Meziříčím. Jednotlivé lokality jsou pak známy na Humpolecku na západním úpatí Žďárský vrchů a u Chotěboře. Výskyt úporu trojmužného se nevyhýbá ani níže položeným oblastem, ale je zde podstatně vzácnější a je zde soustředěno nejvíce v současnosti nezvěstných lokalit. Úpor trojmužný není současným rybničním hospodařením bezprostředně ohrožen. Ovšem pro zachování jeho populací je nezbytné alespoň občasné letnění rybníků. Naopak dlouhodobá absence snížené vodní hladiny ve vegetační sezóně, nebo příliš časově omezené snížení hladiny může populace druhu omezovat.
 • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - úpor trojmužný - Elatine triandra

Lokality

Úpor trojmužný (Elatine triandra), Řídelov, Malý pařezitý rybník [JI], 21.6.2006, foto Libor Ekrt
Úpor trojmužný (Elatine triandra), Řídelov, Malý pařezitý rybník [JI], 21.6.2006, foto Libor Ekrt
Úpor trojmužný (Elatine triandra), Zadní Zhořec, Nový rybník [ZR], 21.6.2006, foto Libor Ekrt
Úpor trojmužný (Elatine triandra), Zadní Zhořec, Nový rybník [ZR], 21.6.2006, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Elatine triandra Schkuhr - úpor trojmužný v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.