Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Eleocharis ovata (Roth) Roem. et Schult. - bahnička vejčitá v Kraji Vysočina

Bahnička vejčitá (Eleocharis ovata), PP Rybníky V Pouštích, Jezírko [JI], 12.7.2015, foto Libor Ekrt
Bahnička vejčitá (Eleocharis ovata), PP Rybníky V Pouštích, Jezírko [JI], 12.7.2015, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny

Ochrana a ohrožení

  • C4a = téměř ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C4 = vzácnější taxon červeného seznamu Vysočiny vyžadující pozornost (Čech et al. 2017)
  • C4 = téměř ohrožený taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Bahnička vejčitá je rozšířená napříč Evropou, Asií a Severní Amerikou, ale její areál má značně disjunktní charakter. V Evropě leží centrum jejího rozšíření ve střední Evropě. V České republice se jedná o typického průvodce obnažených rybničních den a periodicky přeplavovaných tůní. Relativně hojnější výskyt je soustředěn především do středních poloh s častějšími rybníky (Bureš in Kaplan et al. 2015). Vysočina tak spolu s jižní částí Čech představuje centrum výskytu druhu na našem území. Ten je zde poměrně hojně rozšířen v jihozápadní, jižní, centrální a severovýchodní části území. Většinou je znám recentně, pouze na Havlíčkobrodsku a Humpolecku je větší počet v současnosti nezvěstných lokalit. Zejména v oblasti Humpolecka a Pelhřimovska to může být způsobeno pouze absencí recentních dat. Bahnička vejčitá doprovází zejména vegetaci obnažených rybničních den, proto je pro její přežívání v krajině zásadní pravidelné letnění rybníků. Druh ustupuje pouze při drastické eutrofizaci a dlouhodobé absenci letnění rybníků.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - bahnička vejčitá - Eleocharis ovata

Lokality

Bahnička vejčitá (Eleocharis ovata), PP Rybníky V Pouštích, Jezírko [JI], 12.7.2015, foto Libor Ekrt
Bahnička vejčitá (Eleocharis ovata), PP Rybníky V Pouštích, Jezírko [JI], 12.7.2015, foto Libor Ekrt
Bahnička vejčitá (Eleocharis ovata), PP Rybníky V Pouštích, Jezírko [JI], 12.7.2015, foto Libor Ekrt
Bahnička vejčitá (Eleocharis ovata), PP Rybníky V Pouštích, Jezírko [JI], 12.7.2015, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Eleocharis ovata (Roth) Roem. et Schult. - bahnička vejčitá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.