Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl ex Roem. et Schult. - puchýřka útlá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C3 = ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Puchýřka útlá je drobná lipnicovitá rostlina s extrémně disjunktním a maloplošným areálem. V Evropě je početněji známá z Bretaňského poloostrova ve Francii a z České republiky. Jinak jsou známy jen zcela ojedinělé a zřejmě přechodné výskyty. Další drobná arela leží na Sibiři a dále na východ v Poamuří a pak ještě na pacifickém pobřeží Severní Ameriky. Z tohoto pohledu patří Vysočina spolu s pánevními oblastmi jižních a jihozápadních Čech k jednomu ze světových center rozšíření druhu. Jedná se o typického průvodce obnažených rybničních den. Její výskyt je soustředěn do rybničních oblastí v severovýchodní a jihozápadní části Vysočiny a na Humpolecku. Částečně exklávní jsou lokality v oblasti Studeneckých a Náměšťských rybníků mezi Třebíčí a Náměští nad Oslavou (např. Dvořák 1912 ZMT, Dvořák 1932, Komárek 2014 NDOP). Ohrožení druhu spočívá především v absenci pravidelného letnění rybníků, nebo příliš krátkých periodách snížené vodní hladiny, kdy rostlinám nestačí dozrát semena a během let pak dochází k postupnému vyčerpání semenné banky v sedimentu.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - puchýřka útlá - Coleanthus subtilis

Lokality

Puchýřka útlá (Coleanthus subtilis), Malý Pařezitý rybník [JI], 21.6.2006, foto Libor Ekrt
Puchýřka útlá (Coleanthus subtilis), Malý Pařezitý rybník [JI], 21.6.2006, foto Libor Ekrt
Puchýřka útlá (Coleanthus subtilis), Borovná, Nový rybník [JI], 12.6.2007, foto Luděk Čech
Puchýřka útlá (Coleanthus subtilis), Borovná, Nový rybník [JI], 12.6.2007, foto Luděk Čech

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl ex Roem. et Schult. - puchýřka útlá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (7. 12. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.