Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Russula ochroleuca (Pers.) Fr. - holubinka hlínožlutá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Fungi - Houby
  • Třída: Homobasidiomycetes - Houby vyšší stopkovýtrusné
  • Řád: Russulales - Holubinkotvaré

Uvedené taxonomické skupiny jsou ve skutečnosti pouze morfologickými skupinami, které zahrnují vzhledově podobné druhy. Stávající taxonomie hub je složitější a není příliš ustálená.

Ochrana a ohrožení

  • NE = Neklasifikovaný druh červeného seznamu ČR (Holec et Beran 2006)

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Trofismus: MYK = Mykorhizní symbiont (tvoří ektomykorhizu s dřevinami).

Výskyt a rozšíření

Mapa výskytu - holubinka hlínožlutá - Russula ochroleuca

Lokality

Marek Brom

Doporučená citace

Brom M., 2017: Russula ochroleuca (Pers.) Fr. - holubinka hlínožlutá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (29. 11. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.