Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Antennaria dioica (L.) Gaertn. - kociánek dvoudomý v Kraji Vysočina

Kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), Kněžice [JI], 2.6.2008, foto Libor Ekrt
Kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), Kněžice [JI], 2.6.2008, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Asterales - Hvězdnicotvaré
  • Čeleď: Asteraceae - Hvězdnicovité

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Kociánek dvoudomý je široce rozšířený euro-asijský temperátní druh. V České republice byl v minulosti hojně rozšířený prakticky téměř po celém území zejména v pahorkatinách a horských oblastech. V současné době na většině území výrazně ustoupil a roste především již jen ve vyšších polohách (Štěpánková in Kaplan et al. 2016a). Na Vysočině byl kociánek v minulosti téměř všudypřítomný, vzácněji byl zaznamenán pouze v severním Havlíčkobrodsku, severním Velkomeziříčsku, Náměšťsku a Moravskobudějovicku. V současné době je nezvěstný na většině (ca 65 %) mapovacích kvadrantů, odkud byl dříve známý. Dosud se roztroušeně vyskytuje zejména na Jihlavsku, Telečsku, Novoměstsku, jižním Havlíčkobrodsku a Třebíčsku. Kociánek dvoudomý je jako konkurenčně slabá rostlina vázaný především na acidofilní krátkostébelné trávníky, vřesoviště a dokáže přežívat i ve světlých lesích a na oligotrofních okrajích lesních cest, což jsou všechno světlá, narušovaná a živinami chudá stanoviště. Výrazný ústup druhu v krajině je způsobený zánikem nebo na druhou stranu přílišnou intenzifikací méně úživných krátkostébelných lučních porostů, celkovou eutrofizací krajiny, šířením konkurenčně silných druhů a sukcesí dřevin na neobhospodařovaných stanovištích. Částečně se na poklesu jeho lokalit projevilo i intenzivní lesnictví vedoucí k ústupu světlých oligotrofních lesních porostů.
Mapa výskytu - kociánek dvoudomý - Antennaria dioica

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Antennaria dioica (L.) Gaertn. - kociánek dvoudomý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (20. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.