Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Myosotis caespitosa Schultz - pomněnka trsnatá v Kraji Vysočina

Pomněnka trsnatá (Myosotis caespitosa), Znětínek, Znětínecký rybník [ZR], 5.6.2014, foto Josef Komárek
Pomněnka trsnatá (Myosotis caespitosa), Znětínek, Znětínecký rybník [ZR], 5.6.2014, foto Josef Komárek

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Boraginales - Brutnákotvaré
  • Čeleď: Boraginaceae - Brutnákovité

Ochrana a ohrožení

  • C4 = téměř ohrožený taxon (NT) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Areál pomněnky trsnaté tvoří Evropa s výjimkou nejsevernějších částí a středomořských ostrovů. V ČR se tento vlhkomilný jednoletý až dvouletý druh vyskytuje především v úvalech velkých řek a v rybničnatých oblastech. Na Vysočině je pomněnka trsnatá rozšířena právě v oblastech s větší koncentrací rybníků jako jsou širší okolí Křižanova, Třebíče a některá území na Jihlavsku a Pelhřimovsku. Určité mezery v rozšíření lze předpokládat v sušších územích Havlíčkobrodska a Třebíčska, druh však řada floristů zřejmě přehlíží. Pomněnka trsnatá často roste na obnažených dnech rybníků, březích stojatých vod, v porostech vysokých ostřic a občas také na okrajích bažinných olšin, na obnažených plochách ve vlhkých loukách a v příkopech. Druh zřejmě není bezprostředně ohrožen a při zachování stávajícího hospodaření na rybnících lze předpokládat i jeho další dlouhodobou existenci v regionu.
Mapa výskytu - pomněnka trsnatá - Myosotis caespitosa

Lokality

Pomněnka trsnatá (Myosotis caespitosa), Zadní Zhořec, Nový rybník [ZR], 27.6.2016, foto Josef Komárek
Pomněnka trsnatá (Myosotis caespitosa), Zadní Zhořec, Nový rybník [ZR], 27.6.2016, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Myosotis caespitosa Schultz - pomněnka trsnatá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 1. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.