Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Epilobium obscurum Schreb. - vrbovka tmavá v Kraji Vysočina

Vrbovka tmavá (Epilobium obscurum), PR Havranka [HB], 13.6.2014, foto Josef Komárek
Vrbovka tmavá (Epilobium obscurum), PR Havranka [HB], 13.6.2014, foto Josef Komárek

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C3 = ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Rozšíření vrbovky tmavé se táhne od Makaronézských ostrovů do severní Afriky, západní a střední Evropy a na jih Skandinávie. Směrem na východ vyznívá do Malé Asie a na Kavkaz. Ve střední Evropě se jedná o typického průvodce osluněných a polostinných pramenišť, okrajů vodních stružek, tůní a dalších mokřadních biotopů. V České republice je to druh vázaný především na horské a výše položené oblasti, výrazně hojnější je v Čechách. Na Vysočině je centrum rozšíření druhu ve vyšších a středních polohách. Je pravděpodobné, že před rozsáhlým odvodněním a celkovou silnou eutrofizací krajiny zde byl zcela hojný a vyhýbal se pouze nejteplejším a nejsušším oblastem. V současnosti se vyskytuje především ve vyšších polohách na jihozápadě Vysočiny a poté více na sever v oblasti mezi Jihlavou, Humpolcem a Pelhřimovem. Z dostupných floristických dat je patrný ústup druhu, zejména na Havlíčkobrodsku. Je ovšem možné, že tento trend není tak výrazný a je způsoben pouze absencí recentních dat. Na druhou stranu je potřeba zdůraznit, že alespoň částečně osluněná a omezeně ruderalizovaná prameniště a vodní mělké kanálky z krajiny zmizely a stále mizí a s nimi i výskyt vrbovky tmavé. Ochrana druhu spočívá v ochraně otevřených pramenišť a drobných stružek např. ve vlhkých a rašelinných loukách, na okrajích olšin a vrbin. Druh je ohrožen také křížením s nepůvodní vrbovkou žláznatou (E. adenocaulon).
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - vrbovka tmavá - Epilobium obscurum

Lokality

Vrbovka tmavá (Epilobium obscurum), Velká Losenice [ZR], 11.8.2015, foto Josef Komárek
Vrbovka tmavá (Epilobium obscurum), Velká Losenice [ZR], 11.8.2015, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Epilobium obscurum Schreb. - vrbovka tmavá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 9. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.