Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

U Potoků

 • Okres: Jihlava
 • Region: Třešťsko
 • Katastrální území: Švábov
 • Rozloha: 1,51 ha
 • Mapovací kvadrát: 6658
 • Kategorie ochrany: přírodní rezervace

Geomorfologie

 • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

 • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Významnost lokality

 • Mravenci: Výskyt významného zvláště chráněného mravence rašelinného (Formica picea) (Bezděčková et Bezděčka 2017)
 • Plži: 9 druhů - lokalita celorepublikového významu s výskytem vrkoče Geyerova (Vertigo geyeri) (Myšák et Hlaváč 2017)
 • Mechorosty: 30 druhů, z toho 12 druhů červeného seznamu ČR (1 VU, 4 LR-nt, 7 LC-att), 11 druhů červeného seznamu Vysočiny (2 rVU, 5 rLR-nt, 4 rLC-att); jedna z největších populací ohroženého mechu Dicranum bonjeanii na Českomoravské vrchovině, výskyt několika dalších ohrožených mechorostů, např. Scorpidium cossonii, Calliergon giganteum (Štechová et al. 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Mechorosty (Bryophytae)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)
Nadoddělení: Cévnaté rostliny (Tracheophyta)
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Měkkýši (Mollusca)
Třída: Plži (Gastropoda)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Hmyz (Insecta)
Řád: Blanokřídlí (Hymenoptera)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Třída: Plazi (Reptilia)
Řád: Šupinatí (Squamata)
Podřád: Hadi (Serpentes)
Třída: Ptáci (Aves)
Řád: Vrubozobí (Anseriformes)
Řád: Dlouhokřídlí (Charadriiformes)
Řád: Pěvci (Passeriformes)
Třída: Savci (Mammalia)
Řád: Šelmy (Carnivora)

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.