Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Laserpitium prutenicum L. - hladýš pruský v Kraji Vysočina

Hladýš pruský pravý (Laserpitium prutenicum), PR Niva Doubravy [HB], 10.8.2008, foto Luděk Čech
Hladýš pruský pravý (Laserpitium prutenicum), PR Niva Doubravy [HB], 10.8.2008, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Apiales - Miříkotvaré
 • Čeleď: Apiaceae - Miříkovité

V ČR pouze L. p. subsp. prutenicum.

Ochrana a ohrožení

 • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Hladýš pruský má evropské, subkontinentálně laděné rozšíření. Roste přibližně od jv. Francie přes střední Evropu a severní Balkán po nejzápadnější evropskou část Ruska. Jedná se o rostlinu vyskytující se na střídavě vlhkých výslunných až polostinných stanovištích, konkrétně na loukách, ve světlých křovinách a dubových lesích, zpravidla na úživnějších podkladech. V České republice je výskyt hladýše pruského ostrůvkovitý, soustředěný do teplejších oblastí. Hojněji se vyskytuje v jižních, severních a východních Čechách a na jihovýchodní a střední Moravě. Jinde je velmi vzácný nebo chybí. Početnější výskyt je na pomezí východních Čech a Vysočiny, kde je tedy nejhojnější v podhůří Železných hor a na západním okraji Žďárských vrchů. Dále se hladýš pruský vyskytuje na Vysočině již jen velmi vzácně v okolí Horní Cerekve na severním úpatí Jihlavských vrchů (např. Vitner 2003 NDOP, Ekrtová et al. 2015e) a na jihovýchodní straně Jihlavských vrchů u Krahulčí (např. Ekrtová & Ekrt 2010 MJ) a Olešského rybníka (Ekrtová 2010 MJ). Ostatní známé lokality na Pelhřimovsku u Hodějovic (Chán 1984 in Chán & Čech 1995), u Žďáru nad Sázavou (Grulich in Slavík 1997) a u Pikarce (Servít 1910) jsou dnes nezvěstné a pravděpodobně zanikly. Na Vysočině se Laserpitium prutenicum zřejmě vždy vyskytovalo vzácně s výjimkou jejího severozápadního okraje. Přesto se dá očekávat, že byl v minulosti minimálně v místech současného výskytu hojnější. Druhově bohatší luční společenstva střídavě vlhkého typu byly díky své atraktivitě odvodněny a převedeny na pole nebo kulturní travní porosty. Také dnes představuje intenzivní zemědělské hospodaření významné ohrožení pro výskyt druhu na některých lokalitách. Poslední zbytky střídavě vlhkých luk jsou ohroženy především ústupem pravidelné seče a následnou sukcesí dřevin a expanzních travin na opuštěných lokalitách.
Mapa výskytu - hladýš pruský - Laserpitium prutenicum

Lokality

Hladýš pruský pravý (Laserpitium prutenicum), PR Niva Doubravy [HB], 10.8.2008, foto Luděk Čech
Hladýš pruský pravý (Laserpitium prutenicum), PR Niva Doubravy [HB], 10.8.2008, foto Luděk Čech

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Laserpitium prutenicum L. - hladýš pruský v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 2. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.