Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Staviště

  • Okres: Žďár nad Sázavou
  • Region: Žďársko
  • Katastrální území: Město Žďár, Lhotka u Žďáru nad Sázavou, Veselíčko u Žďáru nad Sázavou, Vysoké
  • Rozloha: 3,39 ha
  • Mapovací kvadrát: 6461, 6462
  • Kategorie ochrany: evropsky významná lokalita

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Žďárské vrchy

Významnost lokality

  • Plži: 9 druhů - lokalita celorepublikového významu s výskytem vrkoče Geyerova (Vertigo geyeri) (Myšák et Hlaváč 2017)
  • Mechorosty: 4 druh červeného seznamu Vysočiny (1 rEN, 1 rVU, 2 rLR-nt); výskyt vzácného mechu Paludella squarrosa a několika dalších ohrožených mechorostů - Scorpidium cossonii, Campylium stellatum (Štechová et al. 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Mechorosty (Bryophytae)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Měkkýši (Mollusca)
Třída: Plži (Gastropoda)

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.