Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Korunní kopec

  • Okres: Jihlava
  • Region: Jihlavsko
  • Katastrální území: Popice u Jihlavy
  • Kategorie ochrany: les je ze zákona významným krajinným prvkem

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Významnost lokality

  • Plži: 12 druhů - jedna ze tří lokalit závornatky křížaté (Clausilia cruciata) na Vysočině (Myšák et Hlaváč 2017)

Druhy

Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Podkmen: Lebečnatí (Craniata)
Nadtřída: Obratlovci (Vertebrata)
Třída: Ptáci (Aves)
Řád: Šplhavci (Piciformes)
Čeleď: Datlovití (Picidae)
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.