Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758) - perlorodka říční v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Mollusca - Měkkýši
  • Třída: Bivalvia - Mlži

Ochrana a ohrožení

  • NA = Druh v zájmu evropských společenství ("naturový druh") vyžadující zvláštní územní ochranu (vyhláška MŽP ČR č. 166/2005 Sb., v platném znění)
  • §§§ = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • CR = Kriticky ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)

Výskyt a rozšíření

Mapa výskytu - perlorodka říční - Margaritifera margaritifera

Beran L., 2017: Vodní měkkýši Vysočiny. – Malacologica Bohemoslovaca 16: 44-76.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.