Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Šafranice

  • Okres: Žďár nad Sázavou
  • Region: Žďársko, Novoměstsko
  • Katastrální území: Veselíčko u Žďáru nad Sázavou, Slavkovice, Jámy
  • Rozloha: 7,01 ha
  • Mapovací kvadrát: 6462
  • Kategorie ochrany: přírodní památka

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Žďárské vrchy

Významnost lokality

  • Plži: 15 druhů - lokalita celorepublikového významu s výskytem vrkoče Geyerova (Vertigo geyeri) (Myšák et Hlaváč 2017)
  • Mechorosty: 8 druhů červeného seznamu Vysočiny (2 rVU, 2 rLR-nt, 4 rLC-att); výskyt evropsky významného druhu Hamatocaulis vernicosus a několika dalších ohrožených mechů, např. Calliergon giganteum (Štechová et al. 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Mechorosty (Bryophytae)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)
Nadoddělení: Cévnaté rostliny (Tracheophyta)
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Měkkýši (Mollusca)
Třída: Plži (Gastropoda)

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.