Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Anemone sylvestris L. - sasanka lesní v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Ranunculales - Pryskyřníkotvaré
 • Čeleď: Ranunculaceae - Pryskyřníkovité

Ochrana a ohrožení

 • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Sasanka lesní je typickým euroasijským (sub)kontinentálním druhem. V České republice je to bazifilní druh českého a moravského termofytika, vyznívající do okolního mezofytika. Na Vysočině se jedná o vzácný a kriticky ohrožený taxon soustředěný do teplých oblastí s lokálním výskytem krystalických vápenců. Na Třebíčsku se vyskytuje na Bílé hoře u Markvartic (Jičínský 1923 ZMT, not. Ekrt & Ekrtová 2015) a ve vápencovém lomu u Nové Vsi (Jičínský 1950 ZMT, Houzarová & Jelínková 2006 ZMT), u Moravských Budějovic byl v minulosti zaznamenán na vápencovém hřebeni S obce (Macků 1927 [lit. indet.] in Kartotéka S. Ondráčkové v ZMT), dále na Jemnicku v opuštěném lomu u Menhartic (Šimek 1974 MJ, Šimek 1976, Ekrt & Ekrtová 2015 MJ). Řada recentních údajů pochází z několika lokalit na Svratecku v okolí Švařce a Prosetína. Jedná se o striktně bazifilní nelesní rostlinu suchých trávníků a lemů. Na řadě lokalit na Vysočině je v současné době na hranici lokálního vymření. Lokality v jižní části Vysočiny jsou neobhospodařované, rostliny jsou zde silně zastíněné dřevinami. Některé lokality na Svratecku jsou součástí maloplošných zvláště chráněných rezervací. V NPP Švařec se vyskytuje několik drobných populací. Řízená péče o ně však nepřináší jednoznačné zlepšení. V PP Kocoury u Prosetína roste sasanka lesní v relativně početné a vitální populaci a její budoucnost se zdá být zajištěna.
Mapa výskytu - sasanka lesní - Anemone sylvestris

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Anemone sylvestris L. - sasanka lesní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.