Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce - okrotice bílá v Kraji Vysočina

Okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), PP Křižník [ZR], 1.6.2013, foto Libor Ekrt
Okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), PP Křižník [ZR], 1.6.2013, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
 • Řád: Asparagales - Chřestotvaré
 • Čeleď: Orchidaceae - Vstavačovité

Ochrana a ohrožení

 • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C4a = téměř ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
 • C3 = ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Okrotice bílá má poměrně rozsáhlý areál, zaujímající téměř celou Evropu až po jižní Skandinávii, Ural a Krétu. Dále roste v Asii až po Írán a také v s. Africe. V ČR se vyskytuje velmi nerovnoměrně. Výrazně preferuje vápnité substráty a jen velmi zřídka roste v oreofytiku. Recentní rozšíření druhu na Vysočině je omezeno na několik arel při okrajích území a je striktně vázané na bazická stanoviště. Ojedinělý výskyt na podloží křídových hornin byl nedávno objeven u Jeřišna na Havlíčkobrodsku (Procházka 2011 NDOP). Řada lokalit se nachází na Svratecku, kde okrotice bílá roste na četných vložkách krystalických vápenců. Velmi roztroušeně se vyskytuje v údolích Jihlavy a Rokytné, zde obvykle preferuje drobné sprašové polohy, v menší míře také hadce. Několik blízkých populací hostí také krystalické vápence j. od Dešova na j. okraji Třebíčska. Ojedinělé historické nálezy pocházejí od Heraltic na Třebíčsku a z okolí Náměště nad Oslavou. Okrotice bílá se vyskytuje v různých společenstvech listnatých lesů, především ve vápnomilných bučinách a druhově bohatých dubohabřinách, méně často pak v mezofilních křovinách a ojediněle i na okraji hadcových borů. Druh zřejmě není bezprostředně ohrožen, přesto jej negativně ovlivňují důsledky převažujícího holosečného hospodaření v lesích a plošného vysazování jehličnatých dřevin.
 • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - okrotice bílá - Cephalanthera damasonium

Lokality

Okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), PP Křižník [ZR], 1.6.2013, foto Libor Ekrt
Okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), PP Křižník [ZR], 1.6.2013, foto Libor Ekrt
Okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), PP Křižník [ZR], 1.6.2013, foto Libor Ekrt
Okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), PP Křižník [ZR], 1.6.2013, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce - okrotice bílá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (30. 11. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.