Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Anthemis tinctoria L. - rmen barvířský v Kraji Vysočina

Rmen barvířský (Cota tinctoria), NPP Švařec [ZR], 27.6.2006, foto Luděk Čech
Rmen barvířský (Cota tinctoria), NPP Švařec [ZR], 27.6.2006, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné

Syn.: Cota tinctoria

Ochrana a ohrožení

  • C4a = téměř ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C3 = ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C4 = téměř ohrožený taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Rmen barvířský je rostlina se subkontinentálně laděným euro-asijským areálem rostoucí téměř souvisle v pásu od ruského Povolží do střední Francie. Najdeme ji na výslunných strání na skalnatých a mělčích minerálně spíše bohatších půdách. V České republice se vyskytuje roztroušeně po celém území a chybí pouze v horských oblastech a v regionech s absencí skalnatých svahů a skeletovitých stanovišť. Také na Vysočině se jedná o spíše teplomilný druh s těžištěm výskytu v praebohemiku. Ostrůvkovitě a místy hojně také sleduje údolí Svratky a Moravské Dyje. Údaje z údolí Sázavy a Želivky na severozápadě jsou až na jedinou výjimku, kterou je zářez železniční trati u Termesiv nedaleko Havlíčkova Brodu (not. Čech 2003), v současnosti nezvěstné. Také na Třebíčsku a v okolí Moravských Budějovic existuje početná skupina dnes nezvěstných lokalit, která pravděpodobně souvisí se zánikem xerofilních trávníků s narušeným drnem ve volné krajině mimo vlastní říční údolí. Jednotlivé historické údaje z výše položených oblastí (např. na Žďársku) mohly být pouze přechodné. Rmen barvířský je krátkověký, poměrně nenáročný druh, který ovšem potřebuje pro svou reprodukci alespoň mírné narušení svého stanoviště, pak se velmi dobře šíří. Naopak na dlouhodobě nekosených trávnících se silnou vrstvou stařiny v porostu rychle mizí. Kromě přirozených biotopů na exponovaných skalnatých stráních vyžaduje pro úspěšné dlouhodobé přežívání, alespoň občasnou pravidelnou péči (pastvu nebo seč).
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - rmen barvířský - Anthemis tinctoria

Lokality

Rmen barvířský (Cota tinctoria), Hodov [TR], 15.7.2014, foto Josef Komárek
Rmen barvířský (Cota tinctoria), Hodov [TR], 15.7.2014, foto Josef Komárek
Rmen barvířský (Cota tinctoria), Hodov [TR], 15.7.2014, foto Josef Komárek
Rmen barvířský (Cota tinctoria), Hodov [TR], 15.7.2014, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Anthemis tinctoria L. - rmen barvířský v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 3. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.