Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Juniperus communis L. - jalovec obecný v Kraji Vysočina

Jalovec obecný (Juniperus communis), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 14.4.2015, foto Libor Ekrt
Jalovec obecný (Juniperus communis), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 14.4.2015, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Oddělení: Pinophyta - Jehličnany

Na Vysočině pouze J. c. subsp. communis.

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C3 = ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Jalovec obecný je rozšířen téměř v celé Evropě a s. části Asie. V ČR se tato dvoudomá dřevina vyskytuje ve dvou poddruzích. Jalovec obecný nízký roste v Jizerských horách, Krkonoších a Jeseníkách. Nominátní poddruh jalovec obecný pravý byl rozšířen po celém území státu, především ve středních polohách s vyšším zastoupením pastvin. Jako typický druh extenzívních pastvin silně ustoupil, a to zvláště z oblastí s roztroušeným či vzácnějším výskytem. Na Vysočině se vyskytoval téměř na celém území, přesto se zdá, že v některých částech regionu byl výrazně vzácnější - např. ve Žďárských vrších nebo v rovinatých oblastech bez výrazných údolí řek, jako je území j. od Třebíče. Početnější populace se zachovaly především na Svratecku (NPP Švařec, PP U Hamrů), v údolí Jihlavy mezi Jihlavou a Třebíčí (PP Pahorek u Vržanova, PP Jalovec), v Jihlavských vrších (Klatovec) a výjimečně i jinde. Většina ostatních populací je obvykle málo početná. Mimo bývalé pastviny se jalovec vyskytuje také ve světlých lesích (nejčastěji doubravách či reliktních borech) na skalnatých svazích údolí řek, např. Želivky, Jihlavy a Rokytné. Obvykle se jedná o jednotlivé exempláře či malé skupinky a ani na těchto lokalitách nelze obvykle vyloučit jejich pastevní minulost. Výrazně světlomilný druh je jednoznačně ohrožen ukončením tradičního managementu lokalit, tj. pastvy dobytka spojené s vytínáním dřevin a občasným vypalováním. Pro generativní rozmnožování jalovce je nutný dostatek světla a narušený půdní povrch s nízkým zápojem bylin. Jiné způsoby péče o lokality než je pastva (např. kosení) poškozuje semenáčky jalovců a způsobuje zapojení drnu. Starší porosty jalovců se bez tradiční péče postupně zapojují a pronikají do nich náletové dřeviny, v jejichž zástinu jalovce odumírají. I v územích, kde pastva probíhá náležitým způsobem, je proto nutné zapojující se porosty jalovců radikálně prořezávat a prosvětlovat.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - jalovec obecný - Juniperus communis

Lokality

Jalovec obecný (Juniperus communis), Vystrčenovice [JI], 6.11.2005, foto Libor Ekrt
Jalovec obecný (Juniperus communis), Vystrčenovice [JI], 6.11.2005, foto Libor Ekrt
Jalovec obecný (Juniperus communis), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 14.4.2015, foto Libor Ekrt
Jalovec obecný (Juniperus communis), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 14.4.2015, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Juniperus communis L. - jalovec obecný v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 9. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.