Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Na Skaličce

  • Okres: Třebíč
  • Region: Třebíčsko
  • Katastrální území: Třebíčský Číchov
  • Rozloha: 1,40 ha (nPP 2,34 ha)
  • Mapovací kvadrát: 6760
  • Kategorie ochrany: přírodní památka

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Moravské podhůří Vysočiny

Významnost lokality

  • Mechorosty: Výskyt v regionu jinak vzácných druhů bazických hornin, např. Brachythecium glareosum (jediná lokalita na Vysočině), Bryoerythrophyllum recurvirostrum, Campylophyllopsis calcarea a Seligeria donniana (jediná lokalita na Vysočině) (Kubešová et al. 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Podříše: Vyšší rostliny (Embryobionta)
Nadoddělení: Mechorosty (Bryophytae)
Oddělení: Játrovky (Marchantiophyta)
Třída: Trsenky (Jungermanniopsida)
Řád: Kroknicotvaré (Metzgeriales)
Čeleď: Kroknicovité (Metzgeriaceae)
Řád: Podhořankotvaré (Porellales)
Čeleď: Podhořankovité (Porellaceae)
Řád: Trsenkotvaré (Jungermanniales)
Čeleď: Vřesovkovité (Geocalycaceae)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)
Třída: Ploníky (Polytrichopsida)
Řád: Ploníkotvaré (Polytrichales)
Čeleď: Ploníkovité (Polytrichaceae)
Třída: Pravé mechy (Bryopsida)
Řád: Prutníkotvaré (Bryales)
Čeleď: Prutníkovité (Bryaceae)
Čeleď: Plagiomniaceae (Plagiomniaceae)
Řád: Dvouhrotcotvaré (Dicranales)
Čeleď: Dvouhrotcovité (Dicranaceae)
Čeleď: Útlovláskovité (Ditrichaceae)
Čeleď: Krondlovkovité (Fissidentaceae)
Řád: Čepičnatkotvaré (Encalyptales)
Čeleď: Čepičatkovité (Encalyptaceae)
Řád: Děrkavkotvaré (Grimmiales)
Čeleď: Děrkavkovité (Grimmiaceae)
Čeleď: Kápěnkovité (Seligeriaceae)
Řád: Rokytotvaré (Hypnales)
Čeleď: Rokýtkovité (Amblystegiaceae)
Čeleď: Klaminkovité (Anomodontaceae)
Čeleď: Baňatkovité (Brachytheciaceae)
Čeleď: Rokytníkovité (Hylocomiaceae)
Čeleď: Rokytovité (Hypnaceae)
Čeleď: Bělozubkovité (Leucodontaceae)
Čeleď: Sourubkovité (Neckeraceae)
Čeleď: Lesklecovité (Plagiotheciaceae)
Čeleď: Čeřitkovité (Rhytidiaceae)
Čeleď: Zpeřenkovité (Thuidiaceae)
Řád: Šurpkotvaré (Orthotrichales)
Čeleď: Šurpkovité (Orthotrichaceae)
Řád: Pozemničkotvaré (Pottiales)
Čeleď: Pozemničkovité (Pottiaceae)
Nadoddělení: Cévnaté rostliny (Tracheophyta)
Oddělení: Jehličnany (Pinophyta)
Třída: Pinopsida ()
Řád: Borovicotvaré (Pinales)
Čeleď: Cypřišovité (Cupressaceae)
Oddělení: Rostliny krytosemenné (Magnoliophyta)
Třída: Vyšší dvouděložné (Rosopsida)
Řád: Vřesovcotvaré (Ericales)
Čeleď: Prvosenkovité (Primulaceae)
Řád: Hořcotvaré (Gentianales)
Čeleď: Hořcovité (Gentianaceae)
Třída: Hmyz (Insecta)
Řád: Motýli (Lepidoptera)
Čeleď: Otakárkovití (Papilionidae)
Čeleď: Modráskovití (Lycaenidae)

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.