Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Chiloscyphus profundus (Nees) J. J. Engel & R. M. Schust. - křehutka různolistá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Bryophytae - Mechorosty
  • Oddělení: Marchantiophyta - Játrovky
  • Třída: Jungermanniopsida - Trsenky
  • Řád: Jungermanniales - Trsenkotvaré
  • Čeleď: Geocalycaceae - Vřesovkovité

Ochrana a ohrožení

  • LC = neohrožený (nejméně dotčený) taxon červeného seznamu ČR (Kučera et al. 2012)

Výskyt a rozšíření

  • Na mapce je vyznačen zjištěný výskyt z podrobných průzkumů 33 vybraných lokalit v Kraji Vysočina.
Mapa výskytu - křehutka různolistá - Chiloscyphus profundus

Lokality

Svatava Kubešová, Ivan Novotný, Jana Procházková, Markéta Táborská

Doporučená citace

Kubešová S., Novotný I., Procházková J. et Táborská M., 2017: Chiloscyphus profundus (Nees) J. J. Engel & R. M. Schust. - křehutka různolistá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (24. 2. 2018).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.