Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Ononis spinosa L. - jehlice trnitá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Fabales - Bobotvaré
  • Čeleď: Fabaceae - Bobovité

V ČR pouze O. s. subsp. spinosa.

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Jehlice trnitá (s. str.) roste přirozeně v západní a střední Evropě na východ po západní Ukrajinu a na sever po jižní Skandinávii. Najdeme ji na suchých loukách, pastvinách a na mezích, ale může doprovázet i navigace podél komunikací. Vyhovují ji hlubší a těžší minerálně silné půdy. V České republice se vyskytuje hojně až roztroušeně v nižších a teplejších oblastech Čech a Moravy, odkud vyznívá i do okrajových částí Vysočiny. V severozápadní, české části regionu je Ononis spinosa známa od Ježova v údolí Želivky (Hájek 2014 NDOP), z Havlíčkobrodska, Chotěbořska a okolí Golčova Jeníkova. Většina údajů je však v současnosti nezvěstná. Recentní výskyt je znám pouze v okolí obce Chuchel (např. not. Čech 2009) a Libice nad Doubravou (např. Čech 2003 MJ). Ojedinělé údaje pochází i z okrajových oblastí Žďárských vrchů od Karlova (Sádecký 1973 MJ), Řečice (Havelka 1896) a Trhonice (not. Čech 2015, Košnar 2015 Pladias) a dále pak ze Svratecka. Ovšem i zde převažují historické údaje, jediný recentní výskyt známe z NPP Švařec (Lysák 2005). Na Třebíčsku je druh hojnější zejména na jihovýchodním okraji v návaznosti na údolí Oslavy, Jihlavy a v okolí Rouchovan. Ojedinělý recentní údaj pochází od obce Křoví na východním okraji regionu (Lysák 2002 NDOP). Jednotlivé výskyty v centrálním a západním Třebíčsku jsou dnes nezvěstné. Z centrální Vysočiny pochází pouze historický údaj široce lokalizovaný k Jihlavě (Formánek 1887). Výskyt jehlice trnité na Vysočině je ohrožen především zarůstáním suchých strání a lesních lemů v důsledku ústupu pravidelného hospodaření a celkové eutrofizace krajiny. Výskyty podél komunikací jsou většinou přechodného charakteru a zanikají náhodně. Přestože se druh na Vysočině vyskytuje pouze okrajově, v případě výskytu v přírodních typech společenstev roste v zajímavé a cenné nelesní a lemové vegetaci. V ní má smysl věnovat tomuto taxonu z pohledu ochrany přírody pozornost. Druhu výborně prospívá pravidelná pastva, ale i seč.
Mapa výskytu - jehlice trnitá - Ononis spinosa

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Ononis spinosa L. - jehlice trnitá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 4. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.