Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Spiranthes spiralis (L.) Chevall. - švihlík krutiklas v Kraji Vysočina

Švihlík krutiklas (Spiranthes spiralis), NPP Švařec [ZR], 25.8.2014, foto Luděk Čech
Švihlík krutiklas (Spiranthes spiralis), NPP Švařec [ZR], 25.8.2014, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
 • Řád: Asparagales - Chřestotvaré
 • Čeleď: Orchidaceae - Vstavačovité

Ochrana a ohrožení

 • §1 = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Těžiště rozšíření švihlíku krutiklasu je ve střední, jihovýchodní a západní Evropě. Ojediněle vyznívá do severní Afriky, Anatolie a na Kavkaz. Jedná se o druh krátkostébelných trávníků na jedné straně suchých pastvin na druhé vlhkých rašelinných luk. V minulosti se na našem území vyskytoval roztroušeně zejména ve středních polohách. Celkem je známo okolo sta lokalit, do současnosti však přežívají poslední dvě. Jedna v Čechách (Pastviště u Fínů u Albrechtic) a druhá na Vysočině v NPP Švařec. Kromě této stále prosperující populace, jsou z regionu známé ještě čtyři další výskyty švihlíku krutiklasu nacházející se v severní polovině regionu. Vždy se jedná o velmi staré údaje. Dva pochází z okolí Havlíčkova Brodu (Čelakovský 1834 in Čelakovský 1867, Novák s. d. in Čelakovský 1868–1883), jeden od Jimramova na východním úpatí Žďárských vrchů (Formánek 1887 in Jatiová et Šmiták 1996) a poslední od Ostrova nad Oslavou (Novák 1914 BRNU). Spiranthes spiralis patří k nejohroženějším druhům v Evropě a jeho dramatický úbytek je pravděpodobně způsobem změnami v zemědělství po druhé světové válce, kdy došlo k zániku tradičních, živinami chudých, krátkostébelných pastvin.
Mapa výskytu - švihlík krutiklas - Spiranthes spiralis

Lokality

Švihlík krutiklas (Spiranthes spiralis), NPP Švařec [ZR], 4.9.2013, foto Luděk Čech
Švihlík krutiklas (Spiranthes spiralis), NPP Švařec [ZR], 4.9.2013, foto Luděk Čech
Švihlík krutiklas (Spiranthes spiralis), NPP Švařec [ZR], 25.8.2014, foto Josef Komárek
Švihlík krutiklas (Spiranthes spiralis), NPP Švařec [ZR], 25.8.2014, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Spiranthes spiralis (L.) Chevall. - švihlík krutiklas v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (7. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.