Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. - vemeník zelenavý v Kraji Vysočina

Vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha), Sobíňov [HB], 26.6.2010, foto Luděk Čech
Vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha), Sobíňov [HB], 26.6.2010, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
 • Řád: Asparagales - Chřestotvaré
 • Čeleď: Orchidaceae - Vstavačovité

Ochrana a ohrožení

 • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Areál vemeníku zelenavého je rozlehlejší než u v. dvoulistého, mimo Evropu roste v Asii až po Čínu a Japonsko a vyskytuje se také v s. Africe. Výskyt v ČR je nerovnoměrný, v Čechách roste hojněji na Šumavě, v Jizerských horách a Krkonoších. Častější je na Moravě, kde je poměrně hojný v karpatské části a také v praebohemiku. Tato vytrvalá orchidej více upřednostňuje lesní biotopy. Na Vysočině se v. zelenavý vyskytuje v několika oblastech. Roste v širším okolí Chotěboře, zvláště početné jsou populace v lesích Ranského Babylonu na z. okraji Žďárských vrchů. Hojněji roztroušen je na Svratecku, kde se občas objevuje i jeho kříženec s vemeníkem dvoulistým (P. × hybrida). Roztroušené lokality se nacházejí na Jihlavsku, např. v okolí Velkého Špičáku, okolí Sedlejova, u Štoků, Bítovčic a jinde. Další drobné populace rostou v listnatých lesích praebohemika, konkrétně v údolích řek Jihlavy, Oslavy a Chvojnice. V regionu se druh většinou vyskytuje na humózních stanovištích v listnatých lesích, obvykle na vlhčích místech dubohabřin a květnatých bučin nebo naopak na méně podmáčených okrajích prameništních jasanových olšin. Na minerálně silnějších podložích (opuky, krystalické vápence) roste i v sušších trávnících. Vemeník zelenavý ustoupil především se zánikem vhodných biotopů (lesních i nelesních), nápadný je zejména ústup v j. části Žďárských vrchů. Populace jsou obvykle velmi malé, často je tvoří jen několik jedinců, jejich ochrana je vcelku problematická a omezuje se pouze na obvyklou péči o příslušná stanoviště.
Mapa výskytu - vemeník zelenavý - Platanthera chlorantha

Lokality

Vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha), Sobíňov [HB], 26.6.2010, foto Luděk Čech
Vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha), Sobíňov [HB], 26.6.2010, foto Luděk Čech

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. - vemeník zelenavý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (28. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.