Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Chondrilla juncea L. - radyk prutnatý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Asterales - Hvězdnicotvaré
  • Čeleď: Asteraceae - Hvězdnicovité

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Tento euroasijský druh je rozšířen od Pyrenejského poloostrova a sz. Afriky přes j. a střední Evropu, Balkán a j. Rusko až do střední Asie. V ČR roste v teplejších oblastech, obvykle v pruzích okolo některých řek, odkud proniká do pahorkatin. Výskyt na Vysočině se soustřeďuje do několika oblastí. V nejteplejší části třebíčského praebohemika roste na výslunných stráních v okolí Mohelna a Rouchovan. Větší počet populací se nachází na písčitých půdách třebíčského syenitového masivu. Z tohoto prostoru v minulosti pronikl údolím Jihlavy až k Jihlavě (Neumann in Formánek 1887–1897), v pozdější době byl zaznamenán také u Bransouz (Ondráčková 1979 ZMT). Radyk stále ještě roste u Velkého Meziříčí (Skryja 1973, not. Čech 2002). Menší arela se nachází také na Svratecku, kde se vyskytuje např. v NPR Švařec (např. Lysák 2005) a u Dolního Čepí (např. Ekrt & Ekrtová 2013 MJ). Druh roste obvykle na suchých a kamenitých stráních v různých typech suchých trávníků, relativně často však obsazuje i synantropní a ruderální stanoviště, jako jsou opuštěné lůmky, zářezy silnic a suchá narušovaná místa. Ohrožen je postupnou eutrofizací a mezofytizací krajiny, ve které byl ukončen tradiční management. Vlivem postupující sukcese tak mizí z polopřirozených stanovišť, především z obecních pastvin a úvozů polních cest. Aktivní ochrana musí respektovat jeho stanovištní nároky včetně narušování drnu na vhodných místech, např. sešlapem pasoucích se zvířat.
Mapa výskytu - radyk prutnatý - Chondrilla juncea

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Chondrilla juncea L. - radyk prutnatý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.