Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Lumbricus terrestris Linnaeus, 1758 - žížala obecná v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Annelida - Kroužkovci
 • Třída: Clitellata - Opaskovci
 • Podtřída: Oligochaeta - Máloštětinatci
 • Řád: Opisthopora - Žížaly
 • Čeleď: Lumbricidae - Žížalovití

Vybrané ekologické charakteristiky

 • anektický druh
 • euryekní druh
 • neutrofilní druh

Výskyt a rozšíření

 • Obývá především orné půdy, louky a listnaté lesy, ale objevuje se i v řadě dalších biotopů s minerální půdou, včetně ruderálních. V jehličnatých lesích pouze místně, hlavně na březích toků.
 • Rozšíření: peregrinní
Mapa výskytu - žížala obecná - Lumbricus terrestris

Lokality

Václav Pižl, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Pižl V., 2017: Lumbricus terrestris Linnaeus, 1758 - žížala obecná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (10. 6. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.