Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Aquilegia vulgaris L. - orlíček obecný v Kraji Vysočina

Orlíček obecný (Aquilegia vulgaris), Bolešín, PP Dědkovo [ZR], 17.6.2010, foto Luděk Čech
Orlíček obecný (Aquilegia vulgaris), Bolešín, PP Dědkovo [ZR], 17.6.2010, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Ranunculales - Pryskyřníkotvaré
  • Čeleď: Ranunculaceae - Pryskyřníkovité

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Orlíček obecný je bazifilní druh rostoucí především v Evropě, odkud svým výskytem přesahuje pouze do severní Afriky. Tato dekorativní rostlina je běžně pěstována na zahradách, odkud se může úspěšně šířit do volné přírody. Pravděpodobně velká část historických i recentních lokalit na území Vysočiny je druhotná, vzniklá přirozeným zplaněním druhu nebo souvisí s vyvážkami zahradního odpadu. Bohužel na řadě lokalit nelze spolehlivě stanovit, zda-li je výskyt primární nebo druhotný. Za původní je možné druh považovat v územích s výskytem bazičtějšího podloží, které mají přirozenou návaznost na jižní Moravu (Svratecko a Třebíčsko) anebo střední a východní Čechy (Chotěbořsko, Ledečsko). Velkou část známých lokalit představují lokality nezvěstné. Jedná se o druh ekotonů listnatých lesů nebo suchých křovinatých strání na minerálně bohatých horninách. Ohrožen je ztrátou svých stanovišť, resp. zánikem květnatých lemů listnatých lesů a křovinatých suchých strání především díky absenci pravidelného tradičního hospodaření, kdy dochází k sukcesi dřevin a silné ruderalizaci porostů. Jednoznačně negativní dopad má také zalesňování jehličnatými dřevinami a převod listnatých lesů na jehličnaté kultury.
Mapa výskytu - orlíček obecný - Aquilegia vulgaris

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Aquilegia vulgaris L. - orlíček obecný v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.