Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Strongylosoma stigmatosum (Eichwald, 1830) - stíněnka hnědočervená v Kraji Vysočina

Stíněnka hnědočervená (Strongylosoma stigmatosum), foto F. Trnka
Stíněnka hnědočervená (Strongylosoma stigmatosum), foto F. Trnka

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Myriapoda - Stonožkovci
 • Třída: Diplopoda - mnohonožky
 • Řád: Polydesmida - plochule
 • Čeleď: Paradoxosomatidae - stíněnkovití

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Obyvatel opadových vrstev
 • Vlhkomilný druh
 • Lesní druh
 • Obyvatel vlhkých suťových lesů

Výskyt a rozšíření

 • Druh obývající svrchní opadové a půdní vrstvy vlhkých a zastíněných poloh smíšených a listnatých lesů.
Mapa výskytu - stíněnka hnědočervená - Strongylosoma stigmatosum

Lokality

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Strongylosoma stigmatosum (Eichwald, 1830) - stíněnka hnědočervená v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (7. 6. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.