Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Trachelipus rathkii (Brandt, 1833) - stínka Rathkeho v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Třída: Malcostraca - rakovci
 • Řád: Isopoda - stejnonožci
 • Podřád: Oniscidea - suchozemští stejnonožci

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Obyvatel opadových vrstev
 • Lesní druh
 • Obyvatel otevřených stanovišť, travnatých biotopů
 • Obyvatel křovinatých biotopů a lesních okrajů
 • Tolerantní druh pronikající i na pozměněná stanoviště

Výskyt a rozšíření

 • Přizpůsobivý druh s širokou ekologickou valencí.
 • V Kraji Vysočina běžný na řadě lesních i nelesních lokalit.
Mapa výskytu - stínka Rathkeho - Trachelipus rathkii

Lokality

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Trachelipus rathkii (Brandt, 1833) - stínka Rathkeho v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.